Kasia Nobody

Temat: II Urząd Skarbowy w Gdyni
Witam!

YCzy któś może się orientuje w jakich godzinach II Urząd Skarbowy w Gdyni
(ul. Hutnicza) jest otwarty??

Y
Aktualnie nie pamietam, ale polecam zerknac na strone www.gdynia.pl, tam
mozna sie doszukac stosownych informacji.
Ooo, przed chwila znalazlem cus takiego:
http://www.is.gdansk.pl/department.php?id=8, leniuchu:-)

Pozdrawiam
Marek W.


Źródło: topranking.pl/1756/ii,urzad,skarbowy,w,gdyni.php


Temat: URZAD SKARBOWY - godziny otwarcia?
Witam
Chcialbym przed praca zaplacic podatek za zakupiony samochod.
Od ktorej otwarty jest II urzad skarbowy w Gdyni przy ulicy Hutniczej?
Szukalem w internecie, ale znalazlem informacje jedynie o 1 urzedzie

pozdrawiam
ps
informacja potrzebna na rano:)


Źródło: topranking.pl/1755/urzad,skarbowy,godziny,otwarcia.php


Temat: II Urząd Skarbowy w Gdyni

| Czy któś może się orientuje w jakich godzinach II Urząd Skarbowy w Gdyni
| (ul. Hutnicza) jest otwarty??

Aktualnie nie pamietam, ale polecam zerknac na strone www.gdynia.pl, tam
mozna sie doszukac stosownych informacji.
Ooo, przed chwila znalazlem cus takiego:
http://www.is.gdansk.pl/department.php?id=8, leniuchu:-)

Pozdrawiam
Marek W.

Bardzo dziękuję :)
I nie żaden leniuchu ;) szukałam tych info ale bez rezultatu ;)

Pozdrawiam
Mixer


Źródło: topranking.pl/1756/ii,urzad,skarbowy,w,gdyni.php


Temat: II Urząd Skarbowy w Gdyni
Czy któś może się orientuje w jakich godzinach II Urząd Skarbowy w Gdyni
(ul. Hutnicza) jest otwarty??

Pozdrawiam
Mixer


Źródło: topranking.pl/1756/ii,urzad,skarbowy,w,gdyni.php


Temat: Uprawniona do obsługi bez kolejki, czy nie?!?
Lista -przyjazne
II Urzad Skarbowy w Gdyni (dzis tego doswiadczylam)
Urzad Miasta w Gdyni (choc to zalezy od urzedniczki)


Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,572,21432979,21432979,Uprawniona_do_obslugi_bez_kolejki_czy_nie_.html


Temat: Związkowcy z ZUS nie lubią prasowej krytyki
Finansowanie darmozjadów z ZUS-u


Trzy działające w Zakładzie związki wysłały protest m.in. do premiera,
marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra pracy. Urzędników boli "bezpardonowa
kampania" i nazywanie ich siedzib pałacami.

**************************************

Żeby daleko nie szukać: I Urząd Skarbowy w Gdyni wygląda jak sracz, a odległy
kilkaset metrów od niego ZUS - jak pałac. Nawet gdyński magistrat nie ma takich
luksusów.

Pytanie jest oczywiste: skąd jednostka budżetowa ma na to pieniądze?
Odpowiedź jest również oczywista: z naszych składek.

Czy za 10-20 lat będziemy musieli rozbierać budynki ZUS-u, żeby spieniężyć chrom
oraz granit i odzyskać nasze pieniądze?Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,33626057,33626057,Zwiazkowcy_z_ZUS_nie_lubia_prasowej_krytyki.html


Temat: W jakich porach jest czynny II Urząd Skarbowy w Gdyni?
W jakich porach jest czynny II Urząd Skarbowy w Gdyni?
(ten na Hutniczej)

Źródło: topranking.pl/1756/w,jakich,porach,jest,czynny,ii,urzad,skarbowy,w.php


Temat: Stawka podatku vat - wypoczynek dzieci
Stawka podatku vat - wypoczynek dzieci
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie
kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. Na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający jest
zobowiązany dokonać ustalenia wartości zamówienia nie wcześniej niż
3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy podstawą ustalenia
wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenia
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (a więc kwota netto).
Zgodnie z definicją wykonawcy zawartą w ww. ustawie do przetargu
mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w
zakresie organizacji wypoczynku, osoby prawne (m. in. spółki z o.o. –
biura podróży, stowarzyszenia – organizacje pożytku publicznego)
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W literaturze można spotkać się z interpretacjami instytucji
skarbowych, które są ze sobą sprzeczne. Poniżej przedstawiam tekst
będący odzwierciedleniem powyższej tezy.

Wysokość VAT zależy od formy organizacji wypoczynku
Biura podróży mają wątpliwości, co do wysokości stawki VAT przy
usłudze organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Niepewność
jest tym większa, że organy podatkowe nie są zgodne w kwestii
opodatkowania kolonii.
"Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii,
obozów czy zimowisk to usługi sklasyfikowane w PKWiU 55.23.11.00.00,
czyli świadczone przez obozowiska dla dzieci. W związku z tym
dotyczy ich 7-proc. stawka podatku na podstawie art. 41 ust. 2
ustawy o VAT w związku z poz. 140 załącznika nr 3 do tej ustawy
(odwołującego się do PKWiU 55.23.11.00.00). Stwierdził tak w
interpretacji z 15 czerwca 2005 r. Urząd Skarbowy w Olsztynie (US-
IV/II/443-35/05). Niektóre organy podatkowe twierdzą również, że w
przypadku świadczenia usług polegających na organizowaniu kolonii,
obozów młodzieżowych, zimowisk dla dzieci i młodzieży
sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 55.23.11-00.00 podatnik ma prawo
do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 7 proc.,
bez względu na to, jaką stawką opodatkowane są poszczególne towary i
usługi składające się na ich zorganizowanie (np. Drugi Urząd
Skarbowy w Rzeszowie w interpretacji z 19 lutego 2007 r., II US II
443/4/2007, oraz Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni w interpretacji z
10 czerwca 2005 r., XII-2/443-112/TZ-38/05/SL)" - czytamy
w "Rzeczpospolitej".

"Utożsamianie usług polegających na organizowaniu wypoczynku dla
dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, zimowisk z usługami
sklasyfikowanymi jako PKWiU 55.23.11.00.00, czyli świadczonymi przez
obozowiska dla dzieci, jest kwestionowane zarówno przez organy
podatkowe (np. interpretacje Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna
z 24 czerwca 2005 r., III/443-28/05/IG, oraz Izby Skarbowej w
Warszawie z 3 lutego 2006 r., VO/006/14/110/05/EK), jak i w
orzecznictwie sądowym (np. w wyroku WSA w Warszawie z 16 marca 2007
r., III SA/Wa 211/07). I z powołanych interpretacji organów
podatkowych, i z orzecznictwa wynika, że opodatkowaniu 7-proc.
stawką VAT podlegają wyłącznie usługi świadczone przez obiekty
noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" -
pisze "Rzeczpospolita".

W przypadku organizowania kolonii, obozów, zimowisk zastosowanie ma
art. 119 ustawy o VAT. Zatem usługa ta będzie objęta szczególną
procedurą opodatkowania marży i opodatkowana w całości stawką VAT 22
proc. Potwierdza to orzecznictwo, m.in. wspomniany wyrok WSA w
Warszawie z 16 marca 2007 r., a także interpretacje podatkowe, np.
Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z 28 kwietnia 2006 r. (U.S.V-
443/4/06).

Biorąc po uwagę powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie
stanowiska w przedmiotowej sprawie, tj. wskazanie nam właściwej
stawki podatku VAT przy szacowaniu wartości zamówienia publicznego
na zorganizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży, oraz udzielenie
odpowiedzi na pytanie, jaką stawkę podatku VAT powinni uwzględnić w
ofertach wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego (czy jest ona jednakowa dla wszystkich wykonawców bez
względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz bez względu na to,
jaką stawką są opodatkowane poszczególne towary i usługi składające
się na zorganizowanie kolonii, czy może jest ona różna dla
poszczególnych wykonawców - jeżeli tak, to jaka to powinna być
stawka i od czego to zróżnicowanie jest uzależnione). Pytanie o tyle
istotne, ponieważ żądaliśmy, aby w formularzu ofertowym wykonawcy
przedstawili tylko cenę brutto. Problem pojawia się w momencie
przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, czy w momencie
przekazania rocznego sprawozdania do UZP, gdyż trzeba tam podawać
kwoty netto. Zaznaczę tylko, iż zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych. Mieliśmy kilu wykonawców, z których
każdy tak na dobrą sprawę może podlegać pod inną stawkę podatku vat
(a np. organizacje pożytku publicznego są w tym przypadku w ogóle
zwolnione z VAT-u)!

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,921,100372711,100372711,Stawka_podatku_vat_wypoczynek_dzieci.html


Temat: W jakich porach jest czynny II Urząd Skarbowy w Gdyni?
Tak samo jak wszystkie

pon i sroda 8-17
pozostale dni 8-14

pozdr
bubbaaa
YQ wrote:
W jakich porach jest czynny II Urząd Skarbowy w Gdyni?
(ten na Hutniczej)

Y


Źródło: topranking.pl/1756/w,jakich,porach,jest,czynny,ii,urzad,skarbowy,w.php


Temat: vat w kup
Gotfryd Smolik news napisał(a):

YOn Thu, 14 Feb 2008, marjek wrote:
| Teraz po zakończonym roku mogę wyliczyć właściwą proporcję i
| odpowiednio skorygować vat za 2007 - tak zrobię (w kwietniu bo
| rozliczam się kwartalnie).
| Czy wtedy (kwieceń 2008) mogę wrzucić ten nieodliczony vat w kup,

 IMO nie, bo koszty trzeba przypisać do właściwego roku!!
 Kolejna ustawa tu:
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob...

 Nie widzę przeszkód, żeby dopisać je do KPiR za 2007 rok....

Y
Datarłem do 2 pism, które opisują taki problem (Pismo z dnia 2 czerwca
2006 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni I-2/423-0002/06 Skutki rocznej
korekty VAT oraz Pismo z dnia 18 kwietnia 2006 r. Pierwszy Urząd
Skarbowy w Tarnowie PD 1-4/423-2/06/GŁ Skutki rocznej korekty VAT).
Otóż wynika z nich, że "Deklarację VAT za styczeń składa się do dnia 25
lutego, a zatem korekty VAT dokonuje się w lutym, tj. w deklaracji
składanej w lutym. Deklarację CIT składa się natomiast do dnia 20
następnego miesiąca, a zatem korekta VAT dokonana w lutym powinna być
wykazana w deklaracji CIT za miesiąc luty składanej w marcu. Jeżeli
podatnik dokonuje korekty odliczonego podatku od towarów i usług w
deklaracji VAT składanej w lutym, to przychody i koszty podatkowe
wynikające z korekty powinien wykazać w deklaracji CIT-2 za miesiąc luty
składanej do 20 marca.".

Więc wychodzi na to, że:
- każdy zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną należy
wpisać do kpir w cenie netto+vat niepodlegający odliczeniu (zgodnie z
proporcją)
- po zakończonym roku w deklaracji VAT-7 dokonać korekty (do 25 lutego
gdy rozliczmy się miesięcznie, do 25 kwietnia jak kwartalnie) i w dacie
złożenia deklaracji wpisać do kpir skorygowany vat jako koszt (lub
przychód - zależy co wyszło) zaliczając go do roku bieżącego.

Jeśli się mylę - korygujcie.
Jak nie - niech zostaje w googlach dla potomności ;)

Pozdrawiam,
Marek.


Źródło: topranking.pl/1853/vat,w,kup.php