Kasia Nobody

Temat: 4 zadania z p-stwa
1. W prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz zbiór C=A i B ( chodzi o iloczyn zdarzeń) jeżeli: A= {(x,y) : xeR i YeR i x+2Y≥-2}, B={(x,y) : 4y≤4-xÄŹżË} 2.Spośród liczn 1,2,...,7 losujemy kolejno bez zwracania dwie. Jakie jest p-stwo, ze suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez trzy, jeżeli wiadomo, że pierwsza z wylosowanych liczb jest liczbą pierwszą? 3. Na sto mężczyzn pięciu, a na tysiąc kobiet dwie, to daltoniści. Z grupy, w której stosunek liczby kobiet do mężczyzn wynosi 3:7,...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=19035Temat: prawdopodobienstwo iloczynu zdarzen A i B
O zdarzeniach losowych A , B wiadomo ze ile wynosi Prawdopodobienstwo iloczynu zdarzen A i B ? moggbly mi ktos to obrazowo wytlumaczyc ;d pozdrawiam
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=99511


Temat: prawdopodobieństwo zdanie
Przejrzyj wzory na prawdopodobieństwo sumy, iloczynu zdarzeń itp, a na pewno coś wymyślisz
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=146759


Temat: Rzut monetą
Rzucamy trzy razy monetą. Rozważmy zdarzenia: A = { wypadła co najwyżej jedna reszka } czyli {oor,oro,roo} B = { wypadły co najwyżej dwie reszki } czyli {rro,ror,orr,oor,oro,roo} C = { wypadły trzy reszki } czyli {rrr} Ogólnie moc Omega={rrr,rro,ror,orr,ooo,oor,oro,roo} I teraz mam pytania z którymi mam problem 1. Zdarzenia wykluczające się to: ... 2. Zdarzenia przeciwne to: ... 3. Zdarzeniem pewnym jest suma zdarzeń: ... 4. Zdarzeniem niemożliwym jest iloczyn zdarzeń: ...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10194


Temat: Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
">lepiej niech ktoś to sprawdzi bo robię to bardziej intuicyjnie zdający zna odpowiedź na 10 pytań z 20 zatem będzie zestawów pytań na które odpowie bezbłędnie wszystkich możliwości zestawów 3 pytań będzie no i chyba trzeba teraz obliczyć iloraz Odpowiedź jest ok. Sposób też. Ale można prościej Czyli Po prostu iloczyn zdarzeń, za każdym razem zmniejszamy liczbę wszystkich pytań o jeden i o tyleż samo zbiór "szczęśliwych pytań" Klasyczne prawdopodobieństwo
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=136624


Temat: Rachunek prawdopodobieństwa
Bardzo proszę o pomoc w poniższych zadaniach: 1. O zdarzeniach wiemy ,że. Oblicz 2. O zdarzeniach wiadomo, że , prawdopodobieństwo zdarzenia A jest o 0,2 większe od prawdopodobieństwa zdarzenia B, a prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B jest równe 0,3. Oblicz
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=12750


Temat: Przyjmijmy że prawdopodobieństwo, iż osoba z którą...
1) Zdarzenie A - umówienie się z osobą dowcipną zdarzenie B - umówienie się z osobą nieśmiała Iloczyn zdarzeń A i B - umówienie się z osobą dowcipną i nieśmiałą a) b) c) d) 2) średni wzrost wszystkich chłopców w klasie równy jest bład bezwzględny tego przybliżenia równy jest błąd względny równy jest 3)Wypadnie jedno lub dwa oczka
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=187242


Temat: Rzut kością-prawdopodobieństwo
Wynik OK, ale nie ta logika: 1. jest prawdopodobieństwem, a nie zdarzeniem. Zdarzeniem jest . I nie jest to iloraz, ale iloczyn. 2. dlatego, że jeden wynik należy do iloczynu zdarzeń (napisałeś wyżej ), a możliwych wyników jest 6 (jednakowo prawdopodobnych). 3. Testując niezależność liczymy iloczyn . Jeżeli ten iloczyn jest równy policzonemu niezależnie (a tak jest w tym przypadku, to zdarzenia są niezależne. W ogólności tak nie musi być, np. dla A - wyrzucenie parzystej liczby oczek, B - wyrzucenie nieparzystej liczby oczek:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=205913


Temat: Rzuty kostka - suma i iloczyn zdarzen oraz losy na loterii
zad.1) Rzucamy raz dwiema kostkami do gry( kostka jest sześcianem). Zdarzenie A polega na tym, że suma oczek na kostkach równa się 5, a zdarzenie B polega na tym, że na jednej kostce wypadnie niepzrzysta liczba oczek. Ile wynosi prawdopodobieństwo sumy i iloczynu zdarzeń A i B ??? zad.2) Wśród 9 losów na loterii jeden los wygrywa 10 zł, dwa losy wygrywają po 5 zł, a pozostałe losy są puste. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kupując 2 losy wygrywamy dokładnie 10 zł ?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=3977


Temat: Dwie talie, Cztery losowania
Zdarzenie Z jest sumą zdarzeń rozłącznych (wykluczających się) a nie iloczynem zdarzeń niezależnych...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=36012


Temat: Talia kart, prawdopodobieństwo otrzymania pików
Tym razem proszę o pomoc z następującym zadaniem: Talia 52 kart została losowo podzielona pomiędzy 4 graczy A, B, C, D. Każdy dostał 13 kart. Podaj prawdopodobieństwa następujących zdarzeń: 1. gracz A otrzyma 5 pików a gracz B 8 pików, 2. jeden z graczy otrzyma 1 asa a inny otrzyma 3 asy. Co do drugiego punktu to nie mam żadnego (sensownego) pomysłu , a w pierwszym próbowałem policzyć prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń. Gracz A otrzyma 5 pików oraz 8 innych kart , gracz B 8 pików oraz 5 innych kart Czyli: Czy ktoś zweryfikuje poprawność moich obliczeń
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=139807


Temat: prawdopodobieństwo własności zadania
zad.1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdarzenia_losowe_roz%C5%82%C4%85czne Jeżeli iloczyn zdarzeń A i B jest zbiorem pustym (czyli zdarzenia są rozłączne), to prawdopodobieństwo sumy zdarzeń jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń. P(A)+P(B)=0,6291+0,2173=0,8464 P(omega)=1 0,8464<1 te zdarzenia mogą się wykluczać mam nadzieję że nic nie pomyliłam
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=1873


Temat: Winda z ludzmi + rzut kostka
...z windy. na tyle sposobow moze wyjsc z windy jedna osoba - szukane prawdopodobieństwo 2. Rzucamy dwa razy kostka do gry. Niech A oznacza zdarzenie suma wyrzuconych oczek jest wieksza od 5, a B zdarzenie iloczyn wyrzuconych oczek jest mniejszy od 29. a) Oblicz P(A), P(B), P(A [ B), P(A B). b) Sprawdz czy zdarzenia A i B sa niezalezne, c) Oblicz P(A|B) i P(B|A). - 26 możliwości - 33 mozliwości - zdarzenia nie sa niezalezne bo wynik rozny od iloczynu zdarzen Posiadam jeszcze jedno zadanie. Jesli mozna to prosiłbym o wskazówki do rozwiązania: 3. W jednej urnie jest 5 kulek bialych i 4 kulki czarne. W drugiej urnie 3 kulki czerwone i 7 kulek niebieskich. Doswiadczenie polega na jednoczesnym losowaniu po jednej kulce z obu urn. a) Opisz zbiór ; b) Ile elementów ma zbiór zdarzen losowych? c) Wyznacz prawdopodobienstwo kazdego zdarzenia elementarnego z punktu a). d) Umawiamy sie, ze...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=90063


Temat: przybliżanie rozkładów.
Skoro jest błąd to został zrobiony i puścił go korektor z prawdopodobieństwem ( iloczyn zdarzeń niezależnych). Ilość prób to ilość znaków. Chyba tyle Ci wystarczy
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=139348


Temat: rzut kostką do gry
rzucamy raz dwiema kostkami do gry. zdarzenie A polega na tym, ze suma oczek na kostkach rowna sie 5, zdarzenie B polega na tym ze przynajmniej na jednej kostce wypadnie naiparzysta liczba oczek. ile wynosi prawdobodobienstwo sumy i iloczynu zdarzen AiB.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=93251


Temat: Kula, talia, winda i inne
...oczekiwanego wynosi: ___________________________ P(E) = 4/16 + 9/16 = 13/16 ___________________________ -- 19 lut 2009, o 09:39 -- Zad.1 b) Rozpatrzmy zdarzenia : C - wylosowana kula bedzie czerwona ; C = { 4 ; 5 ; 6 ; 7 } ; P - wylosowana kula bedzie miec numer parzysty ; P = { 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 } . Zdarzeniem oczekiwanym jest wylosowanie kuli, ktora bedzie koloru czerwonego i bedzie miec numer parzysty P i C = { 4 ; 6 } n( P i C ) = 2 [ gdzie zapis n ( P i C ) oznacza to samo co " moc iloczynu zdarzen : P i C . ] Przestrzenia probablistyczna rozpatrywanych zdarzen jest S : S = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9; ;10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 } wiec nS = 16 Prawdopodobienstwo wylosowania kuli czerwonej o numerze parzystym jest rowne __________________________ P ( P i C ) = n( P i C ) / nS czyli P ( P i C ) = 2 / 16 = 1 / 8 __________________________ -- 19 lut 2009, o 13:07 -- Zad.2 ) Na poczatku nalezy koniecznie ustalic przestrzen probablistyczna badanych zdarzen : E = { 13...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=109410


Temat: Kości i karty.
...większej niż 2 równa jest ,natomiast na wyrzucenie liczby oczek mniejszej niż sześć b) trzeba rozpatrzyć wszystkie możliwości - możliwe rezultaty rzutów,które dają taką sumę - {1,3},{2,2},{3,1},{5,6},{6,5}- czyli 5 przypadków Wszystkich możliwości jest ,zatem prawdopodobieństwo wyrzucenia takiej pary liczb równe jest 2. moc omegi = zdarzenie A - losuję kiera moc zatem zdarzenie B - losuję kartę o wartości mniejszej niż 5 moc zatem iloczyn zdarzeń A i B - wylosowana będzie karta o wartości mniejszej niż 5 i kolorze kier (2,3 lub 4 kier) zatem
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=187008


Temat: Problem ze zrozumieniem prawdopodobieństwa warunkowego
...kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że suma otrzymanych oczek: a) jest równa 11 b) jest równa 11, jeśli w pierwszym rzucie wypadło 5 oczek" a) dobrze P= frac{1}{18} b) na 2 sposoby: 1) "logicznie": W 1 rzucie wypadlo 5 oczek, to ile musi wypasc w 2 rzucie aby suma byla rowna 11? z 6mozliwosci(1;2;3;4;5;6) "musimy" wylosowac cyfre "6", czyli: 2) z definicji, masz dobrze ">Dlaczego liczysz p iloczyn zdarzen i p 2 zdarzenia i z definicji liczysz P(D|T)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=148453


Temat: Prawdopodobieństwo różnicy.
Witam Mam takie zadanie i wychodzi mi inaczej niż w odpowiedzi. . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia BA. Mi wychodzi w przybliżeniu 0,7. W odpowiedzi jest inaczej przepraszam nie iloczyn zdarzeń a suma zdarzeń
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192593