Kasia Nobody

Temat: Parę słów o aktywności, odznace "Super-mamy", i L$...
...też fakt, że genetycznie jesteśmy niemalże identyczni). Kiedyś po prostu życie było bardziej przewidywalne, mniej dynamiczne itp. ">moje ulubione badanie dotyczy przechodzenia przez chwiejny most do ukochanej na drugim końcu mostu: im most bardziej chwiejny, tym ukochana piękniejsza! ale to badanie wcale nie ">dowodzi absolutnego podporządkowania umysłu fizjologii (nawet w zakresie uczuć wyższych*) co najwyżej wspiera dwuczynnikową teorię emocji i pokazuje że czasami ludzie błędnie interpretują przyczyny własnego pobudzenia ("skoro odczuwam pobudzenie, to pewnie ona mi się podoba"). Nie ma tam mowy o uczuciach wyższych
Źródło: pwgay.org/forum/viewtopic.php?t=2718



Temat: Parę słów o aktywności, odznace "Super-mamy", i L$...
">Ale o czym mówi dwuczynnikowa teoria emocji, jeśli nie o tym, że najpierw mamy pobudzenie, a potem - jego (czasem błędną) interpretację... A no o tym, że emocje powstają w wyniku interakcji pobudzenia fizjologicznego i oceny poznawczej. Współcześnie wiadomo, że ocena poznawcza (droga korowa) następuje równocześnie z pobudzeniem (ciało migdałowate), dwiema równoległymi drogami. W żaden sposób to jednak nie dowodzi całkowitego...
Źródło: pwgay.org/forum/viewtopic.php?t=2718


Temat: Opis emocji, uczuć Bardzo ciekawe
...trudno o takie definicje, które nie nakładałyby się na siebie. Znakomita większość badaczy zgadza się co do wyraźnego rozróżnienia dwóch odmienne zjawisk: * emocja jako względnie nietrwałe stany afektywne, o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu, poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane. Na emocje składają się trzy odrębne składniki: wyraz mimiczny, pobudzenie fizjologiczne i subiektywne doznanie (zobacz: dwuczynnikowa teoria emocji). * nastrój - o znacznie mniejszym nasileniu i długim czasie trwania (np. nostalgia, irytacja, samotność, tęsknota, dobrostan wewnętrzny). Emocje są również dzielone na pierwotne - niższe, które dotyczą zaspokojenia biologicznych potrzeb organizmu i wtórne - wyższe, mające charakter społeczny, dotyczące sfery wartości i wiedzy. Inny podział zakłada emocje pozytywne i negatywne: •...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=1215